Podmínky ochrany osobních údajů

 
I. Základní ustanovení
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Fresh-products s.r.o. – IČ – 06827691 Adresa Běly Pažoutové 28 Brno 624 00 Zapsána v OR u KS v Brně oddíle a vložce č. C 104517 tel: +420 778 000 722 email: info@eshop-frepro.cz

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
Správce údajů zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje jen pro nezbytné plnění smlouvy o nákupu, což je vaše objednávka na e-shopu. Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, IP adresu, adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu, IČ, DIČ) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo.Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu či o poskytnutých službách, včetně případné komunikace, zejména týká-li se reklamace, vrácení zboží či uplatňování Vašich práv.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
Zákonným důvodem zpracování vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi vámi a námi, tedy správcem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu ( zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů ) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a námi jako správcem údajů. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro naše úspěšné vyřízení objednávky ( jméno, příjmení, adresa a kontakt. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí z naši strany jako správce údajů řádně splnit.
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na  info@eshop-frepro.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že si upravíte nastavení Vašeho uživatelského profilu nebo prostřednictvím odhlašovacího formuláře uvedeného přímo v e-mailu, ze kterého jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Vaše osobní údaje nepředáváme mimo země EU.

IV. Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména: Vaše jméno a příjmení, obchodní firma, adresa nebo sídlo společnosti, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

V. Doba uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 
VI. Příjemci osobních údajů  ( naši subdodavatelé a partneři )
Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy, tedy například dopravce, banka nebo platební brána či poskytoval platebních karet nebo subjekty zajištující marketingové služby. Příjemci Vašich osobních údajů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

VII. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním. Dále máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo podat stížnost na zpracování osobních údajů. 

VIII. Závěrečná ustanovení
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

.